PRIVACYVERKLARING

De privacyverklaring is van toepassing op TBS-SVA Groep en verschaft informatie over de wijze waarop het Bedrijf persoonsgegevens verwerkt klanten, prospects en leveranciers (“Relaties”). De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen door TBS-SVA Groep van persoonsgegevens van Relaties. De privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van de manier waarop TBS-SVA Groep met uw persoonsgegevens omgaat en deze beschermt.

VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens via deze website (www.TBS-SVA Groep.group) is:
TBS-SVA Groep B.V. (hierna “TBS-SVA Groep”) Kanaaldijk 10 | 6031 MZ Nederweert | KvK nummer: 13003803
 
Voor vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de directie van
TBS-SVA Groep via:
 • Email: info@TBS-SVA Groep.group
 • Telefoon: 0495-534815 (lokaal tarief)
 • Brief: t.a.v. directie, postbus 251, 6000 AG Weert

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
 • uw contactgegevens als u berichten, vragen of opmerkingen doormiddel van het contactformulier op onze website plaatst.
 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoeksinformatie en/of site-registratie).
 

DOELOMSCHRIJVING

Door TBS-SVA Groep verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt om:
 • Contactinformatie te verwerken en uw vragen of opmerkingen te beantwoorden.
 • u later te contacteren voor marketingdoeleinden.
Mocht u na het verstrekken van uw contactgegevens van gedachte veranderen dan heeft u altijd de mogelijkheid om uzelf af te melden voor onze informatie. Dit kunt u doen door op “uitschrijven” te klikken onder de informatie e-mail, of een email te sturen naar info@TBS-SVA Groep.group.
 
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen TBS-SVA Groep en de betrokkene en tenzij de betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. Alle door TBS-SVA Groep verzamelde persoonsgegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld.
 
TBS-SVA Groep kan de persoonsgegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in haar huidige privacybeleid. In dat geval, zal TBS-SVA Groep hiervan een melding maken op de website www.TBS-SVA Groep.group alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons privacybeleid ten aanzien van de bescherming van persoonsgegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.
 

HOE ZIJN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

TBS-SVA Groep treft conform het van toepassing zijnde beveiligingsbeleid passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang.
 
Medewerkers van het Bedrijf die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn gebonden aan een contractuele geheimhoudingsverplichting.
 

WELKE DERDEN HEBBEN ER ALLEMAAL TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

TBS-SVA Groep zal uitsluitend persoonsgegevens met derden delen voor zover dit noodzakelijk is voor het doel of de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en zal deze derden uitsluitend toestaan persoonsgegevens te verwerken op grond van een schriftelijke bewerkersovereenkomst met het Bedrijf.
 
Doorgifte van persoonsgegevens door TBS-SVA Groep aan derden in binnen- of buitenland vindt uitsluitend plaats op basis van een Bewerkersovereenkomst. In geval van doorgifte van persoonsgegevens aan derden die zich in een land bevinden dat onvoldoende bescherming biedt ten aanzien van de omgang met en de bescherming van de persoonsgegevens, zal het Bedrijf vooraf aanvullende maatregelen nemen om adequate omgang met en bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen.
 

INZAGERECHT

Nadat u uw persoonsgegevens met ons heeft gedeeld, heeft u het recht om bij het Bedrijf een overzicht op te vragen van uw persoonsgegevens die door het Bedrijf worden verwerkt. Het recht op inzage betreft alleen inzage in uw eigen persoonsgegevens. U kunt hierover contact opnemen via het hierboven vermelde adres.
 
In alle gevallen worden verzoeken om inzage of wijziging van gegevens behandeld op basis van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. Onvoldoende gespecificeerde of bovenmatige verzoeken worden niet in behandeling genomen.
 
TBS-SVA Groep kan conform het bepaalde in de Wbp om een administratieve vergoeding vragen alvorens aan het verzoek te voldoen.
 

COOKIES

Onze website maakt, net als de meeste websites, gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te bieden. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen als u een website bezoekt (de duur van opslaan varieert per cookie).
 
Onze cookies helpen ons om:
 • De website te laten werken zoals dat u verwacht.
 • Uw instellingen te bewaren tijdens en tussen bezoeken in.
 • De snelheid en beveiliging van onze website te verhogen.
 • Onze website aan uw behoeften aan te passen zodat u sneller kunt vinden wat u zoekt.
Onze website steeds beter te maken voor u. Als de instellingen van uw browser, die u gebruikt om deze website te bekijken, het gebruik van cookies accepteren en u het gebruik van onze website voorzet, dan gaan wij ervan uit dat u het gebruik van onze cookies accepteert.
 

COOKIES VERWIJDEREN / UITSCHAKELEN

De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt. Instructies over het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Meestal kunt u als bezoeker van de website(s) hierna toch nog onbeperkt gebruik maken van de website. Het is echter mogelijk dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren als u cookies weigert.
 
Op de website van TBS-SVA Groep wordt gebruik gemaakt van functionaliteit en aanverwante cookies van derden:
 • www.youtube.com
 • www.linkedin.com
De impact op uw privacy verschilt sterk per social media platform en is afhankelijk van het privacy niveau dat u zelf op de betreffende website hebt gekozen. Wanneer u deze cookies uitschakelt, kunt u de YouTube-video’s helaas niet meer bekijken via onze website.
 
Wij gebruiken ook cookies om bezoekers statistieken vast te leggen om te zien:
 • Hoeveel mensen onze site bezoeken
 • Welke browser u gebruikt (zodat wij zeker zijn dat onze website op alle browsers goed werkt)
 • Hoe lang bezoekers gemiddeld onze pagina’s bekijken en welke pagina’s dat zijn. (zodat wij onze website constant kunnen verbeteren).
Deze cookies vertellen ons ook op anonieme basis hoe mensen op onze site zijn gekomen (bijvoorbeeld via een zoekmachine) of dat zij onze website al eerder bezocht hebben.
 
Wij gebruiken hiervoor cookies van:
 

GOOGLE ANALYTICS

Analytics een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics
maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te
 
helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
 
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.
 
Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien u nog verdere vragen of verzoeken mocht hebben met betrekking tot ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met ons via onze contactgegevens.